Termeni și condiții

 1. PREVEDERI GENERALE

Societatea FARMACEUTICA REMEDIA SA, cu sediul în B-Dul Nicolae Balcescu 2 (fosta Strada Dorobantilor, Nr.43), Deva, Judet: Hunedoara, având CUI  RO2115198, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J20/700/1991 (denumit în continuare ”Compania” sau ”noi” sau „Remedia”) este proprietarul și administratorul platformei online disponibile pe  www.test-covid19.ro (denumit în continuare ”Site-ul”).

Prin folosirea Site-ului și/sau prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului, vă asumați că ați citit și sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare.

Dreptul dumneavoastra de a accesa Site-ul este condiționat de confirmarea că aveți vârsta legală de a încheia un contract cu caracter obligatoriu și că nu sunteți o persoană căreia îi este interzis accesul conform legilor României sau oricărei alte țări. 

 1. SERVICIILE 

Prin intermediul Site-ului nostru se oferă informații despre serviciile de testare COVID-19 (denumite “Serviciile”) sau/și teste antigen rapide (denumite “Produse”), pe care le oferă pacienților, precum și alt conținut care ar fi de interes pentru dumneavoastră. În cazul în care se vor adăuga noi servicii, produse, conținut sau funcții noi, utilizarea/accesarea acestora face obiectul acestor termeni și condiții.

Serviciile și Produsele prezentate pe site sunt însoțite de descrierea acestora, permițând vizitatorilor să ia la cunoștință informații esentiale înainte de a finaliza o comandă. Prin efectuarea unei comenzi, pacientul recunoaște că a luat la cunoștință toate datele afișate pe Site despre serviciul comandat (denumire, preț, cantitate, informatii speciale etc.) și că le acceptă integral. Imaginile folosite pentru descrierea Serviciilor și Produselor pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Remedia, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Serviciile achiziționate prin intermediul Site-ului nu sunt furnizate de către Remedia, fiind prestate de către cadrele medicale identificate la momentul plasării comenzii (denumiți “Furnizori de servicii medicale” sau “Furnizorul”). Prin finalizarea unei comenzi, Pacientul își exprimă consimțământul la încheierea unui contract de prestări servicii medicale la distanță cu furnizorul identificat în formularul de comandă. 

Ofertele de servicii și prețurile afișate sunt valabile atâta timp cât sunt vizibile pe site și în limita disponibilității de stoc sau a cadrelor medicale partenere.

Serviciile oferite prin intermediul Site-ului se pot presta la punctele de lucru ale Furnizorilor de servicii medicale sau la domiciliul Pacientului, conform opțiunii selectate prin platformă.

Pentru a beneficia de Servicii, Pacientul are obligația să semneze fișa de solicitare a testului pentru depistarea COVID-19, în care va indica metoda de testare solicitată, cu menționarea limbii (română sau engleză) în care dorește eliberarea rezultatului, precum și locul unde dorește a se efectua recoltarea probei de către prestator.

Prestarea Serviciilor se face doar după informarea pacientului de către cadrul medical care efectuează testarea și semnarea de către pacient a fișei de consimțământ informat. Refuzul de semnare a fișei de consimțământ va duce la imposibilitatea prestării serviciul de testare din culpa pacientului, iar Remedia nu va restitui prețul achitat.

Recoltarea probelor se face de către personal abilitat care se va deplasa la domiciliul de

recoltare indicat prin formular sau de la locația de testare aleasă de către pacient. Rezultatele analizelor vor fi transmise online la adresa de email precizată prin formularul completat. Rezultatul analizelor se va transmite în termenele afișate pe site de la momentul recoltării probelor, putând exista întârzieri generate de volumul mare de procesări, deși facem eforturi de a respecta termenul indicat. Remedia poate modifica unilateral termenele de procesare a rezultatelor, fără a fi necesară notificarea prealabilă a pacienților. 

 1. COMENZI

Prețurile Serviciilor și Produselor prezentate pe site sunt exprimate în RON și au toate taxele incluse. Eventualele costuri suplimentare (ex: pentru transport, ambalaj) vor fi de asemenea menționate pe Site și vor fi aduse la cunoștința pacientului anterior finalizării comenzi și efectuării plății. 

Plata prețului se poate face doar folosind un card bancar, completând informațiile privind cardul folosit și a persoanei care face plata, urmând instrucțiunile afișate pe Site, respectiv pe pagina securizată a procesatorului de plăți. 

În cazul serviciului de testare la domiciliu dacă adresa de recoltare nu este aceeași ca adresa de facturare, indicați acest lucru prin selectarea meniului de la sfârșitul formularului. 

Comanda este considerată procesată și finalizată numai după efectuarea plății și în momentul în care primiți confirmarea din partea procesatorului de plăți, moment la care veți primi un e-mail conținând confirmarea comenzii

 1. DREPTUL DE RETRAGERE

În ipoteza în care pacientul dorește să renunțe la achiziționarea unui Serviciu sau a unui Produs, conform acestei clauze, poate face acest lucru în termen de cel mult 14 zile de la achiziție, prin transmiterea unei cereri la adresa de e-mail […].

Restituirea Produselor achizitionate ca urmare a exercitării dreptului de retragere se poate face doar dacă Produsele sunt sigilate, ambalajul lor fiind intact. Pacientul suportă costurile de retur a Produsului, prin curier. 

Prin excepție, dacă pacientul accesează serviciul medical înainte să-și exercite dreptul de retragere sau dacă a solicitat deplasarea la domiciliu, dreptul de retragere nu mai poate fi exercitat, iar prețul achitat nu se restituie.

Restituirea contravalorii prețului achitat se va face în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data restituirii efective a Produsului sau anulării comenzii pentru Servicii. 

 1. OBLIGAȚIILE FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Furnizorii de servicii medicale care prestează Serviciile achiziționate prin intermediul Site-ului au următoarele obligații în relația cu pacienții:

a) să recolteze de la pacient, prin mijloace specifice și adecvate, probele biologice, în vederea efectuării testului rapid antigen sau a testului RT-PCR, pentru detectarea COVID-19, respectiv a testării rapide, pentru identificarea anticorpilor specifici, IgG/IgM;

b) să asigure transportul probei recoltate în vederea efectuării analizei pentru depistarea COVID-19 de la locul recoltării probei la locația laboratorului medical de analize;

c) să utilizeze numai materiale de unică folosință, sterile, care vor fi desigilate în prezența pacientului;

d) să elibereze și să comunice pacientului rezultatele examinărilor efectuate. În cazul testelor RT-PCR, în situația în care fluxul analizelor de laborator va crește, influențând astfel termenul de eliberare a rezultatelor, prestatorul se obligă să comunice în timp util beneficiarului intervenirea împrejurărilor obiective care determină întârzieri în procesarea probelor;  

e) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale și să depună toate diligențele necesare în vederea prelevării corecte și a transportării în bune condiții a probei;

f) să respecte actele normative specifice domeniului de activitate, cum ar fi, dar fără a se limita la: Legea sănătății nr. 95/2006, Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților, Codul de etică și deontologie, Normele privind calitatea asistenței medicale etc.

 1. RĂSPUNDEREA REMEDIA

Remedia nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele greșeli sau declarații eronate cu privire la informațiile medicale prezentate pe Site, acestea fiind informații de referință și nu sunt destinate să înlocuiască sfatul unor cadre medicale de specialitate.

Furnizorii de servicii medicale își asumă responsabilitatea serviciilor medicale prestate pentru paciente, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, Remedia neavând nicio răspundere cu privire la actul medical realizat de către Furnizorii de servicii medicale. Pentru claritate, arătăm că Remedia nu are obligația de a repara niciun prejudiciu pe care pacientul l-ar fi suferit ca urmare a efectuării testelor, răspunderea integrală pentru actele medicale prestate revenind Furnizorilor de servicii medicale. 

Pacientul atestă exactitatea și sinceritatea informațiilor pe care le furnizează cu prilejul plasării comenzii sau a executării prezentului contract, obligându-se să transmită toate informațiile necesare și esențiale despre starea sa de sănătate și particularitățile necesare prestării în bune condiții a serviciilor și își exprimă acordul ca demersurile furnizorului de servicii medicale să fie conform informațiilor pe care le-a furnizat. Remedia și/sau Furnizorul de servicii medicale nu vor fi răspunzători pentru eventualele prejudicii, directe sau indirecte, suferite de către beneficiarul serviciilor ca urmare a nerespectării întocmai a acestei obligații.

Testele rapide antigen comercializate prin intermediul Site-ului sunt dispozitive medicale și se supun legislației de specialitate în vigoare și ar trebui utilizate doar de către personal medical calificat. Conform recomandărilor producătorilor, a Autorității Naționale a Medicamentelor și a normelor legale aplicabile, atât timp cât testele rapide nu sunt utilizate de către profesioniști, așa cum producătorul menționează în instrucțiunile de utilizare, rezultatele pot fi compromise, iar Remedia nu poate fi ținută răspunzătoare dacă indicațiile producătorului nu sunt respectate. 

 1. UTILIZARE SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe orice parte a Site-ului cu sau fără un anunț prealabil. Nu vom fi responsabili dacă dorim să exercităm acest drept. Prin acordul cu prezenții termeni și condiții luați la cunoștință și acceptați că nu garantăm accesul continuu, securizat și neîntrerupt la Site-ul nostru sau că operarea Site-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori, folosirea Site-ului putând fi afectată de numeroși factori sau circumstanțe în afara controlului nostru.

Nu aveți dreptul de a vă angaja în niciuna dintre următoarele acțiuni în legătură cu Site-ul (inclusiv însă fără a se limita la postarea sau transmiterea conținutului prin site) și sunteți de acord să nu folosiți Site-ul pentru a:

 • încălca sau încuraja încălcarea oricărei acte normative naționale sau internaționale
 • a pretinde că sunteți o altă persoană sau entitate juridică sau pentru a reprezenta în mod eronat afilierea cu orice persoană sau entitate juridică;
 • încalcă orice brevet, marcă înregistrată, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau confidențialitate sau orice drept al unei părți sau pentru a distribui orice conținut asupra căruia nu aveți dreptul de a-l face public în mod legal, sub clauze contractuale sau responsabilități fiduciare;
 • întrerupe sau interfera cu securitatea sau folosința Site-ului sau oricărui website sau conținut în legătură cu acesta; 
 • încerca să folosiți contul unei alte persoane sau pentru a crea sau folosi o identitate falsă;
 • folosi metatag-uri sau orice alt ”text ascuns” utilizând numele, mărcile înregistrate sau produsele Remedia;
 • încerca reproducerea, derivarea sau obținerea codului sursă în orice mod, pentru orice software folosit de Site;
 • a vă angaja în orice activitate care afectează capacitatea oricărui terț de a folosi sau de a se bucura de serviciile Site-ului;
 • asista oricare terț în implicarea în oricare activitate interzisă de acești termeni și condiții.

Suplimentar, fără consimțământul nostru scris nu veți putea să:

 • reproduceți, duplicați, copiați, vindeți sau să exploatați pentru în scop comercial orice conținut care aparține Remedia; 
 • Folosiți orice mijloc automat, high volume, sau electronic (incluzând fără a limita roboți, crawlers, scripts, sau alte mecanisme automate) pentru a accesa, monitoriza sau copia Site-ul și conținutul aferent acestuia
 1. DREPTURI DE PROPRIETATE

Tot conținutul, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală legate de conținut, incluzând, făra se limita însă, designul, text, grafica, interfața, selecția și aranjarea acestora sunt deținute de Companie, cu toate drepturile rezervate.  În unele cazuri, conținutul poate fi sub licența altor companii. Acest conținut este protejat de drepturile de proprietate intelectuală ale Companiei sau proprietarilor acestora. Toate mărcile înregistrate expuse pe Site sunt proprietatea deținătorilor respectivi, și nu constituie nici o confirmare, nici o recomandare a acestor părți. Mai mult, utilizarea acestor mărci înregistrate sau link-urilor către alte site-uri nu au ca scop asocierea directa sau indirectă a respectivilor terți cu Compania.

Platforma de pe site aparține în integralitate Remedia, vizitatorii având un drept de utilizare cu titlu gratuit. 

Pe Site pot exista linkuri de redirecționare către alte site-uri sau alte platforme care nu aparțin Companiei, cu privire la care noi nu ne asumăm nicio răspundere, vizitatorii accesând linkurile pe proprie răspundere. 

Orice utilizare a conținutului de pe Site, incluzând, însa fără a se limita la reproducerea în alte scopuri decât cele menționate în prezentul document, modificare, distribuție, replicare, orice mod de extragere si exploatare a datelor sau orice alta exploatare în scopuri comerciale este strict interzisă în lipsa autorizării exprese în scris de către un reprezentant oficial al Companiei. Cu excepția motoarelor de căutare, sunteți de acord că nu veți folosi niciun robot, crawler, dispozitiv automat sau proces manual pentru a monitoriza sau copia paginile noastre web sau conținutul acestora. Veți putea folosi conținutul Site-ului exclusiv în scopuri personale, non-comerciale, cu excepțiile descrise anterior. Veți putea descărca sau printa o singură copie a oricărei porțiuni a Site-ului exclusiv pentru uz personal, în scopuri non-comerciale, cu condiția să nu se îndepărteze marca înregistrată, copyright-ul sau orice alt anunț aferent conținutului. Nu vă veți putea folosi de niciun conținut disponibil pe Site deținut de terțe persoane fără consimțământul expres al acestora. 

 1. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții termeni și condiții oricând, fără notificare prealabilă. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a Site-ului după postarea modificărilor echivalează cu luarea la cunoștință și acceptarea schimbărilor aduse și nu veți putea aduce niciun amendament prezenților termeni.